Upp

Träffa oss

ÖPPNA HUS GYMNASIER 2020

WISBYGYMNASIET

14 januari e.m.

8 febr kl 11-16 Sjöfartens dag på Gotland då det ges möjlighet att gå ombord på ett antal fartyg. Ombord på ett av Destination Gotlands fartyg får du träffa studenter, lärare, branschrepresentanter m.fl.

LINDHOLMENS TEKNISKA GYMNASIUM

16 januari 2020 kl 16.30-19.00

ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIUM

18 jan kl 11-14

SJÖMANSSKOLAN STOCKHOLM

1 februari kl 11-15

HÄRNÖSANDS GYMNASIUM

24 januari kl 10-14

MARINA LÄROVERKET

28 jan kl 17.00-19.30

ÖPPNA HUS SJÖFARTSHÖGSKOLORNA 2020

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Chalmersdagen 10 mars kl 9-16

Öppet hus Chalmers Lindholmen den 2 april, kvällstid

LINNÉUNIVERSITETET

20 mars kl. 13-15

MARINA LÄROVERKET

28 jan kl 17.00-19.30

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM