Upp

Träffa oss

GYMNASIEMÄSSOR

Under hösten ställer flera av sjöfartsgymnasierna ut på de olika lokala gymnasiemässor som anordnas runtom i Sverige. För mer information kontakta respektive gymnasieskola.

KUNSKAP & FRAMTID

Välkommen till vår monter på Kunskap & framtid, Göteborg, där du får tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet, som studerar till sjökapten eller sjöingenjör. Du får också träffa ombordpersonal som kan berätta hur det är att arbeta till sjöss. I montern finns även en navigationssimulator där du kan testa att navigera ett fartyg.

Vi hoppas få träffa dig den 21–23 november 2019!

SACO-MÄSSAN, MALMÖ

Välkommen till vår monter på SACO-mässan, Malmö, där du får tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet som studerar till sjökapten eller sjöingenjör. Du får också träffa ombordpersonal som kan berätta hur det är att arbeta till sjöss. I montern finns även en navigationssimulator där du kan testa att navigera ett fartyg.

Vi hoppas få träffa dig den 5 december 2019!

SACO-MÄSSAN, STOCKHOLM

Välkommen till vår monter på SACO-mässan, Stockholm, där du får tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet som studerar till sjökapten eller sjöingenjör. Du får också träffa ombordpersonal som kan berätta hur det är att arbeta till sjöss. I montern finns även en navigationssimulator där du kan testa att navigera ett fartyg.

Vi hoppas få träffa dig den 27–29 november 2019!

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM