Upp

Chalmers tekniska högskola

Svenska sjöbefälsutbildningar står högt i kurs på en internationell marknad. Du som väljer att utbilda dig vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har goda förutsättningar att få ett arbete i en internationell och spännande bransch.

På Chalmers kan du läsa till sjökapten, sjöingenjör eller en kandidatexamen i internationell logistik, yrken för dig som är intresserad av människor, teknik och ledarskap i en global miljö. Arbetet som sjökapten eller sjöingenjör innebär att du operativt framför fartyget mot nästa hamn. Efter några år på fartygen med erfarenhet av yrket ombord är du även attraktiv för arbetsmarknaden i land, exempelvis inom rederier, sjöfartsmyndigheter, energiproducenter, service och underhåll.

 

Internationell logistik är en bred affärsinriktad utbildning för dig som vill arbeta med sjöfart från land. Efter avslutad utbildning har du goda karriärmöjligheter på en global arbetsmarknad, som till exempel skeppsmäklare, speditör eller logistiksamordnare.

 

Under utbildningarna varvas teori med praktik ute på fartyg för sjökaptener och sjöingenjörer, eller på företag för studenter vid internationell logistik. Chalmers har ett nära samarbete med den lokala sjöfarts- och transportnäringen.

 

Chalmers har ett av Sveriges mest omfattande simulatorkluster för utbildning, där fartygets alla delar kan simuleras. Lärosätet har en omfattande praktisk verksamhet på Fryken med el, verkstad, motorlabb och en anläggning för högspänningsutbildning. Chalmers erbjuder kvalitativa utbildningar där studenter sista året har möjlighet till studentutbyten inom Erasmus med Holland och Norge med flera länder. Större delen av utbildningen bedrivs på dynamiska Campus Lindholmen i centrala Göteborg. Här bedrivs även forskning inom konstruktion, design och drift av fartyg, maritim miljö och sjösäkerhet.

 

Läs mer om sjöfartsutbildningarna på Chalmers tekniska högskola.

Emma Leffler, student på sjökaptensutbildningen

Möt Emma Leffler, student på sjökaptensutbildningen på Chalmers och Maria Björnstam, Sveriges första kvinnliga sjökapten. Filmen är framtagen av Sjöfartsverket.