Upp

Tankfartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Supplyfartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Roro-fartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Passagerarfartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Isbrytare

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Containerfartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Bunkerfartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Bulkfartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer

Bogserfartyg

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet....

På Sjöfartsutbildningen vid Hä...

Läs mer