Upp

Marina läroverket

Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder ett antal olika gymnasieutbildningar, alla med en tydlig marin profil. Skolan är inte större (ca 500 elever) än att de kan erbjuda dig både trygghet och kamratskap, men tillräckligt stor för att ge dig möjlighet till intressanta, rika och varierande upplevelser.

 

Skolan ligger i Stocksunds hamn, bara en mil norr om Stockholms city. Det är enkelt att ta sig till Marina läroverket – med buss, bil, T-bana, Roslagsbanan eller båt. Marina läroverket består av flera byggnader och gröna ytor inom samma område. Skolområdet inramas bland annat av kajen mot saltsjön, där de fartyg lägger till som används i undervisningen. Läget ger utmärkta möjligheter till att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda.

 

Marina läroverket är en skola där lärande sker med världen som klassrum och skolfartygen som verktyg. Den marina miljön används som inspirationskälla. Havet och fartygen möjliggör en miljöupplevelse, kulturutbyte och kunskapsinhämtande utöver det vanliga. Den marina profilen innebär att:

 

  • Alla elever gör delar av sin utbildning ombord på skolans båtar och skepp i Östersjön, Atlanten och Medelhavet.
  • Alla genomgår en förberedande säkerhetsutbildning, där delar som livet ombord, hjärt- och lungräddning, brand, överlevnad och L-ABC ingår.
  • Alla elever praktiserar navigation och sjömanskap ombord.

 

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Marina läroverket.