Upp

Träffa oss

ÖPPNA HUS SJÖFARTSGYMNASIERNA 2021

Lindholmens tekniska gymnasium

13 nov 2021 kl 11.00–15.00: öppet hus
13 nov 2021 kl 12.00–14.00: digitalt öppet hus
27 januari 2022 kl 16.30–19.30: öppet hus

Läs mer

Wisbygymnasiet

9 november 2021 kl 9.00–17.00: digital mässa. Läs mer

17 november 2021 kl 17.00: öppet hus. Läs mer

Kalmar Praktiska Gymnasium

17 november 2021 kl 17.00–19.00

12 januari 2022 kl 17.00–19.00

23 mars 2022 kl 17.00–19.00

Läs mer

Härnösands gymnasium

19 november

Läs mer

Öckerö Seglande Gymnasium

20 november 2021 kl 11.00–15.00

22 januari 2022 kl 11.00–15.00

Läs mer

Törnströmska gymnasiet

4 december 2021 kl 10.00–14.00

Läs mer

Sjömansskolan Stockholm

11 december 2021 kl 11.00–15.00

22 januari 2022 kl 11.00–15.00

Läs mer

ÖPPNA HUS SJÖFARTSHÖGSKOLORNA 2022

Uppgifter kommer att läggas in under våren 2022.