Upp

Öckerö seglande gymnasieskola

På Öckerö seglande gymnasieskola är havet klassrummet. De flesta av skolans elever seglar på skolskeppet T/S Gunilla. Seglingarna tar eleverna till olika länder på båda sidor av Atlanten. Skolan grundades 1999 och har nu cirka 300 elever. Den erbjuder tre program: naturvetenskap, samhällsvetenskap och sjöfart med två inriktningar, däck och maskin. Skolans tre program har alla anknytning till havet och sjöfarten och använder seglingarna med T/S Gunilla på olika sätt i utbildningen. På Öckerö seglande gymnasieskola erbjuds en krävande utbildning i ett tillåtande klimat. Undervisningen är verklighetsförankrad på riktigt genom att eleverna tillbringar tid på segelskepp och i hamnar världen över.

 

Skolans lokaler är belägna några meter från sundet utanför Björnhuvudet på Öckerös östra sida. Du tar dig snabbt till skolan med direktbuss 290 från Nils Ericsson Terminalen eller från Järnvågen.

 

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Öckerö seglande gymnasieskola.