Upp

Universitet

För dig som vill studera vidare efter gymnasiet finns en mängd möjligheter – både till sjöss och i land.

 

En sjökaptensutbildning ger dig verktygen som krävs för att arbeta på bryggan och att så småningom som befälhavare leda arbetet och vara högst ansvarig ombord. En sjöingenjörsutbildning ger dig verktygen för att sköta underhållet i maskin och lösa de tekniska problem som uppstår. Väljer du programmet internationell logistik kan du arbeta med logistikfrågor och hjälpa till att styra det flöde av människor och varor som varje dag sker med fartyg.

 

Utbildningarna präglas av att branschen är internationell, och liksom i gymnasieutbildningarna, är praktik ett viktigt inslag.

 

Chalmers tekniska högskola
Linnéuniversitetet

sverigekarta universitet