Upp

Linnéuniversitetet

Friheten, stämningen ombord och alla upplevelser. Det finns mycket som lockar med livet till sjöss. På Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar utbildas blivande sjökaptener och sjöingenjörer.

Simulatorer

Sjöfartshögskolans simulatorpark är toppmodern. Några exempel på simulatorer är navigationssimulatorn och maskinrumssimulatorn. I dessa får Sjöfartshögskolans studenter många timmars övning i en mycket realistisk miljö. Simulatorer finns även för bland annat lasthantering och radiokommunikation.

 

Simulatorerna uppgraderas kontinuerligt och håller mycket hög standard. Faktum är att det mesta av utrustningen är densamma som finns ombord på fartygen.

 

Calmare Nyckel

Tänk att få köra ett fartyg redan under utbildningen. En viktig erfarenhet och en kul upplevelse på samma gång. Utbildningsfartyget Calmare Nyckel används naturligtvis för att öva navigation och på att gå till och från kaj. Hon är dock framförallt en flytande maskinhall, där man kan labba på exempelvis underhåll eller olika maskintekniska ämnen. Från Calmare Nyckel genomförs även en del av den säkerhetsutbildning du måste genomgå innan du kan ge dig ut på din första praktik.

 

Praktik

Den fartygsförlagda utbildningen är en viktig del i lärosätets program. Redan första terminen får du därför mönstra på ett fartyg någonstans i världen för att prova på ditt kommande yrkesliv och för att få ombordutbildning. Den fartygsförlagda utbildningen är en viktig erfarenhet men också en förutsättning för att du ska få ut din behörighet som sjökapten eller sjöingenjör.

 

Läs mer om sjöfartsutbildningarna på Linnéuniversitetet.

Virtuellt studiebesök på Sjöfartshögskolan i Kalmar

Sjöfartshögskolan i Kalmar har gjort en serie filmer för dig som vill gå på virtuellt studiebesök och veta mer om hur de olika utbildningarna ser ut.