Upp

Praktiska Gymnasiet Kalmar

Skolan ligger ett stenkast ifrån Linnéuniversitetets Sjöbefälshögskola vilket är perfekt om du efter gymnasiet vill studera vidare till sjöbefäl. Förutom att du får komma ut till ett eller flera rederier/fartyg (över hela världen) under din utbildning har även Praktiska Gymnasiet Kalmar verkstäder och andra praktiska miljöer inne på skolan. Gymnasiet vill ge dig chansen att kunna förbereda dig inför din praktik. Under första året läser du säkerhetskurser och fartygskännedom. Under år två och tre sker gör du APL (praktik) ombord på svenska handelsfartyg. Viss undervisning bedrivs på skolfartyget m/s Solsund.

På Praktiska Gymnasiet Kalmar får du som elev på sjöfartsprogrammet:

  • Erbjudande att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet samt kurserna Matematik 2a och Fysik 1b1 som krävs för att söka vidare studier till bl.a. sjöbefäl
  • Certifikat i sjöfartsskydd
  • Basic Safety Training utbildning
  • Läkarintyg för sjöfolk
  • Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Certifikat i tank och lasthantering
  • Behörighet som lättmatros

 

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Praktiska Gymnasiet Kalmar.