Upp

Supplyfartyg

Supplyfartyg förser andra fartyg, plattformar eller havsbaserade vindkraftverk med utrustning och personal.