Upp

Filmer om sjöfart

Ett spännande arbetsliv och en friare vardag

Följ Cattis och Richard under en dag ombord

Olika yrken ombord

Praktik ombord på ett passagerarfartyg

Sjöfartshögskolor