Upp

Filmer om sjöfart

Informationsdag för studie- och yrkesvägledare Del I – Utbildning

Informationsdag för studie- och yrkesvägledare Del II – Arbete ombord och i land

Ett spännande arbetsliv och en friare vardag

Sjöingenjörsprogrammet
Motorman
Teknisk chef
Andre styrman

Följ Cattis och Richard under en dag ombord

Matros
Motorman

Olika yrken ombord

Andre fartygsingenjör
Befälhavare
Lättmatros
Motorman

Praktik ombord på ett passagerarfartyg

Elev sjöingenjörsprogrammet
Elev sjökaptensprogrammet
Elev sjökaptensprogrammet

Sjöfartshögskolor