Upp

Yrkesvuxutbildning

Yrkesvux är en praktisk utbildning för vuxna på gymnasienivå och är till för alla som vill studera för att komplettera sina kunskaper, skaffa sig ett yrke eller göra ett karriärbyte. Utbildningen kräver inga förkunskaper i yrket, eleverna får lära sig allt från grunden. I utbildningen ingår även APL, arbetsplats förlagt lärande, då eleverna får prova på det aktuella yrket ute på ett fartyg med en utsedd handledare.

KOCKSTEWARD – SJÖKOCK

Nu finns en utbildning till kocksteward på Rönnowska skolan i Helsingborg med start 7 augusti 2023. Utbildningen är 56 veckor på heltid. Ansökningstiden är 1 maj-4 juni.