Upp

Yrkesvuxutbildning

Yrkesvux är en praktisk utbildning för vuxna på gymnasienivå och är till för alla som vill studera för att komplettera sina kunskaper, skaffa sig ett yrke eller göra ett karriärbyte. Utbildningen kräver inga förkunskaper i yrket, de studerande får lära sig allt från grunden. I utbildningen ingår även APL, arbetsplats förlagt lärande, då de studerande får prova på det aktuella yrket ute på ett fartyg med en utsedd handledare.

 

Hösten 2023 startade en yrkesvuxutbildning för kocksteward – sjökock på Rönnowska skolan i Helsingborg. Utbildningen pågår fram till sommaren 2024. En ny utbildningsomgång startar den 30 september 2024.

 

Hösten 2024 planeras en yrkesvuxutbildning för de som önskar arbeta som manskap till sjöss, antingen som lättmatros på däck eller som vaktgående maskinpersonal i maskin. Utbildningen är på 40 veckor och innehåller både praktik ombord på fartyg och teori på plats på respektive ort.

 

Länk till kocksteward – sjökock

 

Länk till sjöman inriktning däck eller maskin