Upp

Vanliga frågor

Gymnasium

Blir jag högskolebehörig?

Ja, man kan välja att få grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram. Ofta går det också att lägga till ännu fler ämnen – vill du till exempel läsa till sjöingenjör eller sjökapten behöver du lägga till extra matematik och fysik, beroende på vilken högskola du väljer.

Måste jag ha några förkunskaper för att komma in?

Du behöver ha godkänt i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem valfria ämnen, alltså totalt åtta godkända ämnen från grundskolan. Det gäller för alla yrkesprogram.

Är det svårt att komma in?

Antagningspoängen för de olika programmen skiljer sig mellan olika städer och skolor, så det lättaste är att du går in och tittar på just den skola du är intresserad av. Det kan du till exempel göra på utbildningsinfo.se eller valjaskola.se.

Hur söker jag?

Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker så hjälper de dig. Du kan också söka via gymnasieportaler som till exempel utbildningsinfo.se eller valjaskola.se.

Hur mycket praktik och teori är det på yrkesprogrammen?

Man har minst 75 dagars praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL), ute på ett eller flera fartyg. Förutom praktiken till sjöss har man också många praktiska moment under utbildningen samt vanliga ämnen som t.ex. samhällskunskap, engelska och matematik.

Är det svårt att få jobb efter studenten?

Tvärtom! Det finns gott om jobb efter som det är stor efterfrågan på ombordpersonal framförallt på passagerarfärjorna. Dessutom kommer många av de som arbetar där att gå i pension och branschen fortsätter att växa så arbetsmarknaden är god.

Kan jag göra karriär?

Absolut! Eftersom sjöfartsbranschen ligger långt fram i den tekniska utvecklingen kan du både utvecklas inom ditt yrke eller vidareutbilda dig om du skulle vilja det. Det finns helt enkelt många möjligheter!

Universitet

Är det svårt att komma in?

Antagningspoängen för de programmen skiljer mellan de både sjöfartshögskolorna, så det lättaste är att du går in och tittar på just det program och den skola du är intresserad av. Det gör du enklast via uhr.se

Hur söker jag?

Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker så hjälper de dig. Du ansöker via antagning.se.

Måste jag ha några förkunskaper för att komma in?
Behörigheter Chalmers:

Sjökapten

Sjöingenjör

Sjöbefäl klass VII

Internationell logistik

 

Behörigheter Linnéuniversitetet:

Sjökapten

Sjöingenjör

Hur mycket praktik och teori är det på Sjöbefälsprogrammen?

På sjöbefälsutbildningarna varvas teori i skolan med fartygsförlagd utbildning ombord på ett fartyg. Om du läser på Sjökaptensprogrammet gör du 360 sjödagar och studerar du på Sjöingenjörsprogrammet gör du 300 sjödagar. Den fartygsförlagda utbildningen bedrivs på olika fartygstyper i olika fartområden. Praktikperioderna är olika långa och utspridda under de fyra utbildningsåren. Som student på Sjöingenjörsutbildningen läser du även en praktisk el- och verkstadskurs på tre månader.

 

På Internationell logistik finns företagsförlagd praktik ca 2 ½ månad i årskurs 2.

Är det svårt att få jobb efter examen?

Arbetsmarknaden är god. Dessutom kommer en del av de som arbetar ombord idag att gå i pension inom en snar framtid. Det finns en rad olika fartygstyper som du kan arbeta på såsom handelsfartyg, expeditionsfartyg, isbrytare, kryssningsfartyg, skärgårdsbåtar och tankfartyg för att nämna några. Vissa opererar i Sverige och andra långt bort. En fördel med att arbeta till sjöss är att du kan bo kvar i din hemort trots att du arbetar långt bort. När du arbetar så arbetar du och därefter väntar en lika lång eller längre betald ledighet.

Kan jag göra karriär?

Javisst! Som utexaminerad sjökapten finns olika positioner som du kan mönstras upp till stegvis från andrestyrman till överstyrman och så småningom till befälhavare. Det krävs dock viss tid till sjöss och erfarenhet innan du kan mönstras upp till en annan position och även att det finns en ledig befattning.

 

Som utexaminerad sjöingenjör finns olika positioner som du kan mönstras upp till stegvis från andre fartygsingenjör till förstefartygsingenjör och så småningom till teknisk chef. Det krävs dock viss tid till sjöss och erfarenhet innan du kan mönstras upp till en annan position och även att det finns en ledig befattning Med en sjöingenjörsexamen är du också attraktiv t.ex. i processindustrin, kärnkraftsindustrin m.m.

 

Efter ett antal år till sjöss finns också möjlighet till spännande jobb i land. Då kan du t.ex. arbeta med sjöfart på någon myndighet, såsom Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket eller så kan du arbeta med hållbarhet och miljöfrågor på ett rederi m.m.

 

Har du läst Internationell logistik har du goda möjligheter att få olika arbeten inom sjöfartsbranschen eller närliggande branscher och att göra karriär där.