Upp

Härnösands gymnasium

På Sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger nyttiga erfarenheter inför arbetslivet. Härnösands gymnasium utbildar både mot matros och befaren maskinpersonal. Utbildningen erbjuder högskolebehörighet för vidare studier vid sjöfartshögskolorna i Kalmar eller Göteborg, där du kan läsa till sjökapten eller sjöingenjör.

 

Lärandemiljöer består för däcksutbildningen av två toppmoderna fartygssimulatorer och däckslaborationslokaler. För maskinutbildningen finns maskinhall med körbar fartygsdiesel samt en fartygsdiesel för övning av överhalningsmoment, större ångpanna med turbin, laborationslokal för överhalning av bland annat pumpar och ventiler.

 

Härnösands gymnasium har ett eget skolfartyg, där däcks- och maskineleverna gemensamt övar i de befattningar som finns ombord på ett fartyg.

 

Skolan tillhandahåller elevboende (studentlägenheter) för elever från andra kommuner än Härnösand.

 

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium.

Du kan även läsa mer i denna folder.