Upp

Genomförda aktiviteter

SJÖFARTSKONVOJEN LOCKADE 27.000 BESÖKARE!

Under några sommarveckor besökte isbrytaren Atle 11 hamnar längs Sveriges kuster med syfte att skapa intresse för sjöfartsbranschen, dess yrken, utbildningar och karriärvägar. Intresset var mycket stort och hela 27.000 personer valde att gå ombord på isbrytaren.

 

Sjöfarten är en framtidsbransch med ett stort rekryteringsbehov och goda jobbmöjligheter och vi hoppas att Sjöfartskonvojen inspirerade många att söka sig till sjöfartens olika utbildningar.

24 juni, Göteborg

26 juni, Lysekil

28 juni, Halmstad

30 juni, Helsingborg

2 juli, Karlskrona

6 juli, Norrköping

9 juli, Stockholm

12 juli, Härnösand

14 juli, Örnsköldsvik

16 juli, Skellefteå

18 juli, Luleå

Sjöfartskonvojen_logo

STORT ANTAL BESÖKARE OMBORD PÅ MERCURIUS

Den 8 augusti låg tankfartyget MT Mercurius vid Anderssons Kaj i Lysekil. Intresset från allmänheten var mycket stort och 3.255 personer besökte fartyget och fick se brygga, maskinrum och allmänna utrymmen. På kajen fanns en utställning där det bl.a. fanns möjlighet att navigera ett fartyg i en simulator.

IMG_7147_web

LYCKAD STUDIEDAG PÅ DONSÖ

Den 2 september 2019 bjöds elever, lärare och studie- och yrkesvägledare in till ett studiebesök på Donsö. De fick bland annat gå ombord på flera olika fartyg, testa diverse moment av branschens olika yrken, möta personal som arbetar ombord och i land. De fick också information om utbildningar och karriärvägar m.m.

Dagens program
På plats på Donsö fanns två separata program, ett för elever och lärare och ett för studie- och yrkesvägledare. Programmen påminde om varandra, men för studie- och yrkesvägledarna låg fokus på att kunna använda sig av dagens information i sin vägledning. Den senare gruppen fick även tillfälle att lyssna till utbildningsminister Anna Ekström.

 

På eftermiddagen förrättades två dop; fiskefartyget Ceton och tankfartyget Fure Ven; det sistnämnda där utbildningsminister Anna Ekström är gudmor.