Upp

Passagerarfartyg

Passagerarfartyg är fartyg som transporterar passagerare och bilar mellan två eller flera hamnar. Ibland kombineras resan med kryssnings- och konferensverksamhet.