Upp

Gymnasium

SJÖFARTSGYMNASIER

Jobba till sjöss eller plugga vidare efter gymnasiet? Sjöfartsgymnasierna erbjuder både en praktisk och teoretisk utbildning som ger grundläggande yrkeskunskaper och möjlighet att studera vidare till sjöbefäl på sjöfartshögskolorna eller andra högskoleutbildningar.

Sjöfartsutbildningen är en yrkesutbildning med egna examensmål inom gymnasieskolan. Efter avklarade studier kan du söka arbete i handelsflottan som däcks- eller maskinpersonal. Eftersom innehållet i fartygsdelen av utbildningen till stor del styrs av internationella regler för sjöfart kan du även söka jobb utomlands.

 

Sjöfartsgymnasierna erbjuder också kurser som du behöver för att bli behörig att läsa vidare till exempelvis sjöingenjör eller sjökapten eller andra högskoleutbildningar efter avslutade gymnasiestudier.

 

Skolorna har riksintag, vilket betyder att du kan söka till sjöfartsutbildningarna oavsett var du bor i Sverige.

sverigekarta_gymnasium-01
Hur ser en utbildning ut?

Under dina tre år i gymnasiet varvar du teoretiska studier och praktiska moment ombord i skolfartygsmiljö. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena som alla gymnasieelever i Sverige läser, ligger fokus på fartygskurser som handlar om säkerhets-, drifts- och underhållsarbete ombord.

 

Praktik som tar dig ut i arbetslivet

Eftersom en sjöfartsutbildning är en praktisk utbildning ingår även 75 dagars arbetsförlagd praktik (APL). Dessa görs på fartyg i handelsflottan, till exempel på ett passagerarfartyg, ett ropaxfartyg och en isbrytare. På dina praktikfartyg får du en allsidig inskolning till yrket och du har alltid minst en handledare ombord.

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden är både bred och mycket god. Du kan arbeta på allt från stora fartyg i internationellt vatten till skärgårdstrafiken (och allt där emellan). Ingångslönerna är attraktiva, det finns intressanta karriärvägar och goda möjligheter till vidareutbildning.

 

Om du är sugen på en varierad gymnasietid där du får ett yrke på köpet är du varmt välkommen till något av sjöfartsgymnasierna.

 

Härnösands gymnasium

Kalmars praktiska gymnasium

Lindholmen tekniska gymnasium

Marina Läroverket

Sjömansskolan i Stockholm

Törnströmska gymnasiet

Wisbygymnasiet

Öckerö seglande gymnasieskola