Upp

Sjösportskolan Maritime Academy

En modern skola med lång erfarenhet

 

Sjösportskolan är en privatägd skola som har mer än 50 års erfarenhet inom utbildningsbranschen. Det hela tog sin början i Långedrag 1967 med den tremastade skonaren Westkust. Sedan dess har tiotusentals båtintresserade gått utbildningar för att få ännu mer glädje av livet till sjöss. Sjösportskolan har skolor i Göteborg, Stockholm, Västerås och Malmö.

 

Kunskap byggs inte bara i skolbänken utan minst lika mycket av praktiska erfarenheter. Ett sjönära läge och övningsbåtar är därför viktigt så eleven får testa sina nya kunskaper i verkliga situationer. Vid huvudkontoret i Långedrag, Göteborg finns därför flera egna båtar och en egen hamn.

 

Den 1-åriga YH-utbildning till ”Skärgårdsentreprenör” startar den 1 september 2021. Under utbildningen varvas teori och praktik och under nästan en fjärdedel av utbildningstiden praktiserar eleven med s.k LIA (Lärande i Arbete) hos ett sjöföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen och tar fasta på de kunskaper/färdigheter branschen önskar se hos sina skeppare/däcksmän. Efter genomgången utbildning får eleven följande behörigheter och certifikat:

 

  • Fartygsbefälsexamen klass VIII
  • Maskinbefälsexamen klass VIII
  • Radiokommunikation till sjöss (ROC)
  • Handhavande snabba fartyg
  • Basic safety inre fart

 

Dessa ger rätt att arbeta som befäl eller manskap på t.ex taxibåtar, linfärjor, inom sjöentreprenad, på RIB-charter, med sälsafari m.m . Möjlighet finns också att starta eget skärgårdsföretag. På fiskefartyg  är det dessutom möjligt att arbeta på större fartyg och i vidare fart.

 

Sjösportskolan har länge arbetat mest med den lilla sjöfarten, men har efterhand även utökat sitt utbud av utbildningar godkända av Transportstyrelsen som ger certifikat till besättningar på de stora handelsfartygen.

 

Läs mer på Sjösportskolan Maritime Academy