Upp

Sjösportskolan Maritime Academy

En modern skola med lång erfarenhet

 

Sjösportskolan är en privatägd skola med mer än 55 års erfarenhet inom utbildningsbranschen. Skolan startade i Långedrag 1967 sedan dess har tiotusentals båtintresserade gått utbildning hos oss.

 

Sjösportskolan är en Yrkeshögskola. I dagsläget erbjuder vi två 1-åriga sjöfartsutbildningar: Skärgårdsentreprenör och Marintekniker Miljöoptimering.
Våra YH utbildningar varvar teori och praktik och under nästan en fjärdedel av utbildningstiden praktiserar eleven med s.k LIA (Lärande i Arbete) hos ett sjöföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen och tar fasta på de kunskaper/färdigheter branschen önskar se hos sina skeppare/däcksmän/tekniker.

 

Som färdig Skärgårdsentreprenör kan du arbeta som befäl eller manskap på t.ex taxibåtar, linfärjor, inom sjöentreprenad, på RIB-charter, med sälsafari m.m . Möjlighet finns också att starta eget skärgårdsföretag. Efter genomgången utbildning får eleven följande behörigheter och certifikat:
• Fartygsbefälsexamen klass VIII
• Maskinbefälsexamen klass VIII
• Radiokommunikation till sjöss (ROC)
• Handhavande snabba fartyg
• Basic safety inre fart

 

Marintekniker Miljöoptimering är du med och driver på den gröna omställningen. Utbildningen ger dig bl.a kunskaper i framtidens framdrift, grundläggande ellära, mekatronik, hydrodynamik, Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass 8 och mycket mer. Vill du bli en del av sjöfartens framtid? Sök denna utbildning.

 

Sjösportskolan har länge i huvudsak vänts sig till den lilla sjöfarten, men har efterhans utökat sitt utbud av utbildningar godkända av Transportstyrelsen som ger certifikat till besättningar på de stora handelsfartygen. Sjösportskolan har skolor i Göteborg, Stockholm, Västerås och Skåne. Kunskap byggs inte bara i skolbänken utan minst lika mycket av praktiska erfarenheter. Ett sjönära läge och övningsbåtar är därför viktigt så eleven får testa sina nya kunskaper i verkliga situationer. Vid huvudkontoret i Långedrag, Göteborg finns därför flera egna båtar och en egen hamn.

 

Läs mer på Sjösportskolan Maritime Academy