Upp

Lättmatros

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] LÄTTMATROS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som lättmatros arbetar du med fartygets underhåll, exempelvis målning, smörjning, vakthållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team till­sammans med övrig däcks­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT [/vc_column_text][vc_column_text]För...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Vaktgående maskinpersonal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] Vaktgående maskinpersonal [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som vakt­gående maskin­­personal arbetar du i maskin­rummet med exempel­vis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reserv­delar, reparerar och över­vakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Kock

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] KOCK [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som köks­­mästare har du både ekonomi- och personal­­ansvar, leder och för­delar arbetet i köket, gör menyer till restaurangerna ombord samt alla inköp av mat och köks­utrustning. Köks­mästaren innehar en befäls/­­chefs­­befattning om­bord. Som kock­­steward jobbar du oftast ensam i köket och till din hjälp har du...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Matros

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] MATROS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som matros arbetar du med samma arbets­uppgifter som befattningen lätt­matros med fartygets under­håll exempelvis målning, smörjning, vakt­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team tillsammans med övrig däcks­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Ombordservice­personal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] OMBORDSERVICEPERSONAL [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Ombord på passagerar­fartyg finns flera av­delningar; hotell, restaurang och butik. I dina arbets­uppgifter ingår allt från att väl­komna gäster ombord till att bädda och städa hytter, servera mat och plocka disk, städa all­männa ut­rymmen, plocka upp varor i butik samt arbeta i kassan. Vid...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Befaren maskinpersonal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BEFAREN MASKINPERSONAL [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som be­faren maskin­personal arbetar du med samma arbets­uppgifter som vakt­gående maskin­personal i maskin­rummet med exempelvis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar, reparerar och övervakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Fartygselektriker

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FARTYGSELEKTRIKER [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Du arbetar med under­håll av all elektrisk ut­rustning ombord exempelvis fel­sökning, reparations­arbeten och ny­installation. Du arbetar i team till­sammans med el­ingenjören och övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema. [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT [/vc_column_text][vc_column_text]För att arbeta som fartygselektriker...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Gymnasium

En gymnasieutbildning inom sjöfart innebär att du får varva teori och praktik. Dessutom får du möjligheten att läsa vidare efter utbildningen....

En gymnasieutbildning inom sjö...

Läs mer

Restaurang- och Livsmedelsprogrammet

På Öckerö seglande gymnasieskola är havet klassrummet. De flesta av skolans elever seglar på skolskeppet T/S Gunilla. Seglingarna tar eleverna till olika länder på båda sidor av Atlanten. Skolan grundades 1999 och har nu cirka 300 elever. ...

På Öckerö seglande gymnasiesko...

Läs mer