Upp

Wisbygymnasiet

Vill du jobba till sjöss på last- och passagerarfartyg eller kanske inom Marinen eller Kustbevakningen? Då ska du söka till sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet som ges i samarbete med Rederi AB Gotland och Destination Gotland. Efter utbildningen har du behörighet att jobba på däck eller i maskin på handelsfartyg. Utbildningen ger dig också allmän högskolebehörighet samt särskild behörighet till sjöfartshögskolan. Elever från hela landet kan söka till denna utbildning, prata med din studie- och yrkesvägledare!

 

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet.