Upp

Andre fartygsingenjör

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ANDRE FARTYGSINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som andre fartygs­­ingenjör ansvarar du för den operativa driften av maskinerna och till­bringar mycket av din tid både i kontroll- och maskin­­rummet. Du går vakt, planerar och utför drifts­­rutiner till­sammans med övrig maskin­­besättning. Du ansvarar för och arbets­­leder vakt­­gående motor­­man. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Förste fartygsingenjör

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FÖRSTE FARTYGSINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som förste fartygs­­­ingenjör är du ansvarig för planeringen av fartygets under­­hålls­­arbete av den tekniska ut­­rustningen samt brand­­­ut­rustningen. Till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­­system. Du an­­svarar och organiserar in­köp av reserv­­delar och för­­bruknings­­material för maskin­­­av­­delningen. Du arbets­­­leder maskin­­­manskapet. Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Teknisk chef

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] TEKNISK CHEF [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som teknisk chef har du den högsta positionen inom maskin och el. Du har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och annan teknisk ut­rustning ombord samt ansvar för maskin­personalen och av­delningens ekonomi. Du arbetar i nära sam­arbete med övriga av­delningar om­bord. I de administrativa...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Fartygseltekniker

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FARTYGSELTEKNIKER/ELINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som el­­ingenjör har du hand om och planerar under­­hållet av fartygets elektriska ut­­rustning och till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­system. Du har även ansvaret för kom­munik­ations­­­­ut­rustningen för telefoni och data­­­överföring. Du är inköps­­an­svarig för reserv­­delar och för­bruknings­­material i el­­avdelningen samt sköter underhållet av...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Lots

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] LOTS SJÖFARTSVERKET [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du kommer ombord i olika typer av fartyg ut­rustade med navigations­utrustning av varierande kvalitet och om­fattning. Det ställer höga krav på din...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Båtman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BÅTMAN SJÖFARTSVERKET [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som båtman ansvarar du för transport av lotsar* till och från fartyg i aktuellt om­råde. Även sjöräddnings­uppdrag ingår som en del i din tjänst. Lots­båten be­mannas av två personer där en fungerar som befäl­havare och en som navigatör/däcksman. Du har befäl­havar­ansvar och sköter...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Befälhavare

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BEFÄLHAVARE [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som befälhavare har du den högsta positionen på fartyget och är rederiets rep­resentant om­bord. Du har huvudansvar för be­sättning, arbets­miljö, säker­het, last­hantering, navigation samt fartyget och dess ut­rustning. Du tillser också att hela be­sättningen sam­arbetar på bästa sätt och att verk­samheten drivs så effektivt,...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Överstyrman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ÖVERSTYRMAN [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som överstyrman är du personalansvarig för däcks­besättningen. Du arbetar i team med övrig däcks­besättning. Du är även ansvarig för under­hållet av däck­utrustningen och säkerheten ombord. Du ansvarar för last­planeringen och tillsammans med andre­styrman ansvarar du för att fartyget lastas i enlighet med alla gällande...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Andrestyrman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text css=""] ANDRESTYRMAN [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text css=""] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text css=""] Som andre­styrman är du ansvarig för navi­gationen på bryggan under din vakt. Du arbetar i team med övrig däcks­­be­sättning. Till­sammans med över­­styrman arbets­­leder du man­skapet vid lastning och lossning och ser till att det blir gjort på ett så eff­ektivt och...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer