Upp

Yrkeshögskola

För dig som söker en kort utbildning med stor anknytning till arbetslivet som innebär att utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

 

Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA.

 

Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser. Utbildningsanordnarna kan vara privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller högskolor.

 

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN. De allra flesta är avgiftsfria, men det finns några som tar ut en studerandeavgift. Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

sverigekarta yh
Antagningskrav

Till alla YH-utbildningar krävs att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Exakt vad som ingår i en gymnasieexamen (eller motsvarande) beror på vilket år du gick gymnasiet. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

 

Oavsett vilket år du har läst gymnasiet måste du uppfylla kraven i matematik 1, engelska 5 och svenska 1, eller motsvarande.

 

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande krav:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

MYH

 

På Marina läroverket i Stockholm och på Härnösand finns en 2-årig YH-utbildning som inkluderar sjötid och ger behörighet klass 7. På Sjösportskolan i Göteborg finns en ett-årig YH-utbildning som bland annat ger dig fartyg- och maskinbefäl klass 8 och praktisk båtvana. Den sistnämnda utbildningen ger dig möjligheten att jobba inom skärgårdstrafiken eller starta eget skärgårdsföretag.

 

Marina Läroverket

Sjösportskolan Maritime Academy