Upp

Isbrytare

Isbrytare bryter is så att andra fartyg har lättare att komma fram.