Upp

Roro-fartyg

Ro-ro är en förkortning för roll on/roll off, vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar.