Upp

Tankfartyg

Tankfartyg transporterar flytande last i stora tankar. Lasten kan vara olja, bensin, gas och flytande kemikalier.