Upp

YH Skärgårdskapten – Stockholm

Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar i yrkeshögskolan och ett antal fristående kurser. Skolan är inte större (ca 500 elever) än att den kan erbjuda både trygghet och kamratskap, men tillräckligt stor för att ge dig möjlighet till intressanta, rika och varierande upplevelser.

 

Skolan ligger i Stocksunds hamn, bara en mil norr om Stockholms city. Det är enkelt att ta sig till Marina läroverket – med buss, bil, T-bana, Roslagsbanan eller båt. Marina läroverket består av flera byggnader och grönytor inom samma område. Skolområdet inramas bland annat av kajen mot saltsjön, där de fartyg lägger till som används i undervisningen. Läget ger utmärkta möjligheter till att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda.

 

Den 2-åriga YH-utbildning till ”skärgårdskapten” startade redan 1997. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen.

 

Det är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill satsa på en karriär inom skärgårdstrafiken. Utbildningen omfattar bland annat Fartygsbefälsexamen klass VII och ger 12 månaders sjötid, vilket ger dig behörighet som Fartygsbefäl klass VII inre fart när du tar examen.

 

YH-skärgårdskapten i Stockholm är en platsbunden utbildning som är förlagd till Marina läroverket i Danderyd. Utbildningen sker på heltid under två år och omfattar både teori och praktik. Under utbildningens andra år kommer du att tillbringa ca 10 veckor på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Utbildningen innehåller också en del moment som sker genom internat så du måste vara beredd att vara hemifrån ytterligare totalt ca 5 veckor under utbildningstiden.

 

Läs mer

Länk direkt till hemsida