Upp

Välj sjöfarten – med hela världen som arbetsplats

Att arbeta till sjöss innebär att ständigt vara på väg någonstans, att få se världen och samtidigt vara nära naturen och elementen. Sjöfarten är livsviktig för att hela samhället ska fungera, för att varor och människor ska kunna nå fram på ett hållbart sätt. Ett arbete inom sjöfarten har helt enkelt många fördelar.

Därför ska du söka ett jobb inom sjöfartsbranschen:

Yrken för alla personligheter

Ombord på fartygen finns allt från befälhavare och kockar, matroser och städpersonal. På landsidan behövs tekniker, ekonomer, humanister och beteendevetare – för att nämna några. Det finns med andra ord yrken som passar alla, oavsett intresse och vem du är.

Hela världen blir din arbetsplats

Ett fartyg är en del av en internationell marknad och förutsättningarna är därför många gånger lika, oberoende vilken flagga fartyget för tillfället seglar under. Det innebär att arbetsuppgifterna för de flesta inom sjöfarten är desamma oavsett var i världen du arbetar!

Ett jobb på havet = ett liv i balans

Att utbilda sig till ett sjöyrke är att välja en livsstil, framförallt för dig som ska jobba till sjöss. Du arbetar i team som tillsammans måste lösa de problem och situationer som kan uppkomma ombord, många gånger utan hjälp utifrån. Du är också ledig långa perioder, vilket innebär gott om tid för att hinna med alla intressen i land.

Sverige är bland de bästa i världen

Vi i Sverige är duktiga på sjöfart. Personalen har ett gott internationellt rykte, svenska rederier tillhör de främsta i världen inom miljötänkande, säkerhet och arbetsmiljö. För att branschen ska kunna behålla sin position och fortsätta att utvecklas krävs att sjöfarten kan knyta duktiga och framtidsinriktade medarbetare till sig.