Upp

Kocksteward – Sjökock

Hösten 2023 startade en utbildning till kocksteward på Rönnowska skolan i Helsingborg. En ny utbildningsomgång startar den 30 september 2024. Utbildningen är 48 veckor på heltid och 10 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår. Praktiken äger rum ombord på fartyg uppdelat på två perioder under utbildningstiden.

Läs mer om utbildningen

Läs om Anders och Erik som går utbildningen

Nu finns det ytterligare en artikel om Anders och Eriks resa till att bli sjökock