Upp

Fartyg

Bulkfartyg

Bulklast betyder att lasten transporteras löst i lastrummet. Vanliga bulklaster är spannmål, malm och kol.

Bunkerfartyg

Bunkerfartyg förser andra fartyg med bränsle.

Bogserfartyg

Bogserbåtar bogserar andra fartyg in och ut ur hamnar.

Containerfartyg

Containerfartyg är anpassade för att transportera containers som kan innehålla allt från mat till kläder, papper och hemelektronik.

Passagerarfartyg

Passagerarfartyg är fartyg som transporterar passagerare och bilar mellan två eller flera hamnar. Ibland kombineras resan med kryssnings- och konferensverksamhet.

Isbrytare

Isbrytare bryter is så att andra fartyg har lättare att komma fram.

Roro-fartyg

Ro-ro är en förkortning för roll on/roll off, vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar.

Sjömätnings- och inspektionsfartyg

Sjömätnings- och inspektionsfartyg samlar in data och visualiserar förhållanden på havets botten.

Supplyfartyg

Supplyfartyg förser andra fartyg, plattformar eller havsbaserade vindkraftverk med utrustning och personal.

Tankfartyg

Tankfartyg transporterar flytande last i stora tankar. Lasten kan vara olja, bensin, gas och flytande kemikalier.