Upp

Fartyg

Färjor, passagerar- och kryssningsfartyg

Färjor är fartyg som transporterar passagerare och bilar mellan två eller flera hamnar. Ibland kombineras resan med kryssnings- och konferensverksamhet.

Tankfartyg

Tankfartyg transporterar flytande last i stora tankar. Lasten kan vara olja, bensin, gas och flytande kemikalier.

Bunkerfartyg

Bunkerfartyg förser andra fartyg med bränsle.

Roro-fartyg

Ro-ro är en förkortning för roll on/roll off, vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar.

Supplyfartyg

Supplyfartyg förser andra fartyg, plattformar eller havsbaserade vindkraftverk med utrustning och personal.

Bulkfartyg

Bulklast betyder att lasten transporteras löst i lastrummet. Vanliga bulklaster är spannmål, malm och kol.

Isbrytare

Isbrytare bryter is så att andra fartyg har lättare att komma fram.

Bogserbåtar

Bogserbåtar bogserar andra fartyg in och ut ur hamnar.

Containerfartyg

Containerfartyg är anpassade för att transportera containers som kan innehålla allt från mat till kläder, papper och hemelektronik.

Sjömätnings- och inspektionsfartyg

Sjömätnings- och inspektionsfartyg samlar in data och visualiserar förhållanden på havets botten.