Upp

Kock

KOCK

ARBETSUPPGIFTER

Som köks­­mästare har du både ekonomi- och personal­­ansvar, leder och för­delar arbetet i köket, gör menyer till restaurangerna ombord samt alla inköp av mat och köks­utrustning. Köks­mästaren innehar en befäls/­­chefs­­befattning om­bord.

Som kock­­steward jobbar du oftast ensam i köket och till din hjälp har du en mässman* som bistår dig med enklare sysslor i kök och personal­matsal samt städar och tvättar lakan och handdukar ombord. Kock­­stewarden är också personal­­kock och lagar all mat ombord till besättningen, som oftast består av 12–20 personer beroende på fartygs­­typ och storlek. I arbetet ingår också att göra inven­teringar och be­ställningar som sedan befäl­havaren god­känner. Kock­­stewarden ansvarar också för att all mat, kylar och frysar håller rätt temperaturer och att det är rent och snyggt i köket.

kock

Foto: Stena Line

Som kock lagar du mat till gästerna ombord på passagerar­fartyg och utför samtliga förekommande arbetsuppgifter i köket, precis som på en restaurang i land. Arbetet leds och fördelas på de flesta fartyg av köksmästaren som har det yttersta ansvaret.
Kock­steward är en befattning som oftast finns på fartygs­typer där man inte har passagerare.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema

*Befattningen benämns mässman enligt Transport­styrelsens regel­verk och kan vara en man eller en kvinna.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta i någon av ovanstående befattningar krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Fartygskockscertifikat*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (gäller för befattningen kock)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter (gäller för befattningarna köksmästare och kocksteward)

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

* För att erhålla Fartygskockscertifikat ska sökande hos Transportstyrelsen vara minst 18 år och ha en godkänd utbildning. Utbildningsbeviset ska avse kurser samt arbetsförlagd praktik för yrkesexamen från restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering. De kockar som oavsett fartygstyp hanterar besättningens mat måste alla inneha ett Fartygskockscertifikat.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Intendentur
Behörighet: Fartygskock