Upp

“Man får insikt i arbetssituationen och lär sig yrket” Andree Nielsen, 19

ANDREE NIELSEN, 19

ÖCKERÖ GYMNASIESKOLA

Jag läser tredje året på Sjöfartsprogrammet, inriktning Maskin, på Öckerö gymnasieskola. Skolan ligger alldeles vid vattnet, granne med Öckerö Maritime Center, där eleverna får sin utbildning i Basic Safety. På vår skola går man ut på praktik under första terminen, det är bra att man snabbt ser om sjölivet är något som passar. Eftersom de flesta flyttat hemifrån för att börja här blir gemenskapen i klassen väldigt stark.
 Det bästa med att läsa till vaktgående maskinpersonal (motorman) är att man får en insikt i arbetssituationen och lär sig yrket. Jag har bl.a. gjort praktik på Silja Symphony och Finnclipper. Jag fick ett fint bemötande, lärde mig mycket och tyckte att det var väldigt kul ombord. Jag vill tipsa alla om att hålla en god kontakt med sina gamla praktikplatser för framtida arbetsmöjligheter! Det är viktigt att ta egna initiativ och visa att man vill jobba och lära sig, det minns redarna inför framtida rekryteringar.