Upp

“Man får vara ute på båt och samtidigt känna hur polletten trillar ner” Robert Erlandsson, 29

Robert Erlandsson, 29

Sjöingenjörsprogrammet

Robert Erlandsson studerar sista året till sjöingenjör i Kalmar och är övertygad om att han gjort rätt yrkesval:

Jag känner att det är helt rätt, det är världens bästa yrke. Oavsett om man jobbar till sjöss eller iland så är det absolut inga problem att få ett jobb.

 

Robert har redan tidigare gått en ettårig maskinbefälsutbildning på Chalmers. Studierna till sjöingenjör påbörjade han i Danmark, men valde att fortsätta i Kalmar.
När utbildningen till maskinbefäl dök upp blev det lite som att prova på, men jag fastnade för den. Sedan var det naturligt att fortsätta med sjöingenjörslinjen.

 

Han anser att de största skillnaden mellan studierna i Danmark och Sverige är den praktiska biten.
Här i Kalmar har vi labbar i nästan vartenda ämne och använder faktiskt våra händer och får pröva på de grejer vi läser om. I Danmark var det inte lika mycket hands on. Jag tycker att det är väldigt bra här, man får en bättre bild av det man studerar.

 

Han är även nöjd med sin praktik ombord – både i Danmark och Sverige.
I svensk regi har jag haft gjort praktik ombord på Atlantic Cartier. 
Då var det även en handledare ombord. Min övriga praktik har jag gjort för Mærsk på två dansk-flaggade fartyg. Efter sjöingenjörsexamen kommer Robert att göra sin sista praktik för Mærsk under sommaren.

 

Sedan börjar jag jobba, det är min plan. Önskan är att att få jobb på Mærsk Supply, men om det istället blir containerfartyg spelar egentligen ingen roll. Man gör i stort sett samma saker i maskin. Vi ska se till att grejerna funkar och att båten kan köra dit den ska och kommer i tid.

 

Han tror inte att det kommer att bli problem med att få jobb.
Grejen med den här utbildningen är att sjöingenjörer står väldigt högt i kurs.