Upp

Marina läroverket

Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar i yrkeshögskolan och ett antal fristående kurser. Skolan är inte större (ca 500 elever) än att de kan erbjuda både trygghet och kamratskap, men tillräckligt stor för att ge dig möjlighet till intressanta, rika och varierande upplevelser.

 

Skolan ligger i Stocksunds hamn, bara en mil norr om Stockholms city. Det är enkelt att ta sig till Marina läroverket – med buss, bil, T-bana, Roslagsbanan eller båt. Marina läroverket består av flera byggnader och gröna ytor inom samma område. Skolområdet inramas bland annat av kajen mot saltsjön, där de fartyg lägger till som används i undervisningen. Läget ger utmärkta möjligheter till att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda.

 

Den 2-åriga YH-utbildning till ”skärgårdskapten” startade redan 1997. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen. En kortare del av utbildningen är förlagd till Sjöfartshögskolan i Kalmar. Arbetsmarknaden för nyutexaminerade ”skärgårdskaptener” är väldigt god.

 

Marina läroverket har också ett stort utbud av kortare yrkesutbildningar/kurser riktade mot yrkessjöfarten.

 

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Marina läroverket.