Upp

Mässman

MÄSSMAN

ARBETSUPPGIFTER

Som mässman* hjälper du kock­steward vid mat­lagning och proviant­hantering samt städar hytter och tar hand om tvätt av lakan och hand­dukar.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

*Befattningen benämns mäss­man enligt Transportstyrelsens regel­verk och kan vara en man eller en kvinna.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta i ovanstående befattning krävs endast certifikat.

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Intendentur
Behörighet: Mässman