Upp

Ombordservice­personal

OMBORDSERVICEPERSONAL

ARBETSUPPGIFTER

Ombord på passagerar­fartyg finns flera av­delningar; hotell, restaurang och butik. I dina arbets­uppgifter ingår allt från att väl­komna gäster ombord till att bädda och städa hytter, servera mat och plocka disk, städa all­männa ut­rymmen, plocka upp varor i butik samt arbeta i kassan. Vid behov arbetar du mellan de olika av­delningarna och skapar en väl­komnande miljö där gästerna alltid är i fokus.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som ombordservicevärd/värdinna krävs vissa endast certifikat

kabinvard

Foto: Destination Gotland

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Grundläggande sjöfartsskydd
• Utbildning i passagerarsäkerhet

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)