Upp

Lyckad studiedag på Donsö

Den 2 september 2019 bjöds elever, lärare och studie- och yrkesvägledare in till ett studiebesök på Donsö. De fick bland annat gå ombord på flera olika fartyg, testa diverse moment av branschens olika yrken, möta personal som arbetar ombord och i land. De fick också information om utbildningar och karriärvägar m.m

Dagens program
På plats på Donsö fanns två separata program, ett för elever och lärare och ett för studie- och yrkesvägledare. Programmen påminde om varandra, men för studie- och yrkesvägledarna låg fokus på att kunna använda sig av dagens information i sin vägledning. Den senare gruppen fick även tillfälle att lyssna till utbildningsminister Anna Ekström.

 

På eftermiddagen förrättades två dop; fiskefartyget Ceton och tankfartyget Fure Ven; det sistnämnda där utbildningsminister Anna Ekström är gudmor.

Gemensamma programpunkter
• Rundvandring på flera olika fartyg.

• Testa på flera moment från branschens olika yrken. Pröva räddningsdräkter, navigera i simulator, släcka bränder och mycket mer!

• Information om branschen och om olika gymnasie- och högskoleutbildningar och till vilka yrken dessa utbildningar leder.

• Chans att träffa elever och studenter som går de olika utbildningarna och många andra aktörer i sjöfartsbranschen.