Upp

Stort antal besökare ombord på Mercurius

Den 8 augusti låg tankfartyget MT Mercurius vid Anderssons Kaj i Lysekil. Intresset från allmänheten var mycket stort och 3.255 personer besökte fartyget och fick se brygga, maskinrum och allmänna utrymmen. På kajen fanns en utställning där det bl.a. fanns möjlighet att navigera ett fartyg i en simulator.