Upp

Andrestyrman

ANDRESTYRMAN

ARBETSUPPGIFTER

Som andre­styrman är du ansvarig för navi­gationen på bryggan under din vakt. Du arbetar i team med övrig däcks­­be­sättning. Till­sammans med över­­styrman arbets­­leder du man­skapet vid lastning och lossning och ser till att det blir gjort på ett så eff­ektivt och säkert sätt som möjligt.

Du är ansvarig för under­­håll och drift av livräddnings­­utrustningen ombord samt är sjukvårds­­ansvarig ombord.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhet­sorganisation. Säkerhets­­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som andrestyrman krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörighet
Fartygsbefäl klass V*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Grundläggande sjukvårdsutbildning
• Avancerad brandbekämpning
• Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
• Sjukvårdare ombord
• Allmänt behörig radiooperatör i GMDSS

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare specialbehörigheter och certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*Efter godkända studier på sjökaptensprogrammet och fartygsförlagd praktik (360 dagar) erhålls en sjökaptensexamen. Du kan då arbeta som andrestyrman på fartyg i obegränsad storlek och fart efter att ha ansökt om behörighet för Fartygsbefäl klass V hos Transportstyrelsen.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Fartygsbefäl
Behörighet: Fartygsbefäl klass V

andrestyrman

Foto: Stena Line