Upp

Matros

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] MATROS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som matros arbetar du med samma arbets­­uppgifter som befattningen lätt­­matros med fartygets under­­håll exempelvis målning, smörjning, vakt­­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team till­sammans med övrig däcks­­personal. Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar arrangeras regel­­bundet...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Lättmatros

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] LÄTTMATROS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som lättmatros arbetar du med fartygets under­håll, exempelvis målning, smörjning, vakt­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team till­sammans med övrig däcks­­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar arrangeras regel­­bundet efter ett givet schema.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT [/vc_column_text][vc_column_text]För...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Lättmatros

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] LÄTTMATROS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som lättmatros arbetar du med fartygets underhåll, exempelvis målning, smörjning, vakthållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team till­sammans med övrig däcks­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT [/vc_column_text][vc_column_text]För...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Jungman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] JUNGMAN [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text] Jungman är en nybörjarbefattning på ett fartygs däcksavdelning. Du arbetar i team tillsammans med övrig däckspersonal. Det krävs ingen utbildning för att arbeta som jungman, men du behöver en arbetsgivare som vill anställa dig och bekosta dina säkerhetsutbildningar och certifikat. Vanliga arbetsuppgifter är underhåll såsom att...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Matros

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] MATROS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som matros arbetar du med samma arbets­uppgifter som befattningen lätt­matros med fartygets under­håll exempelvis målning, smörjning, vakt­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team tillsammans med övrig däcks­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Lots

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] LOTS SJÖFARTSVERKET [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du kommer ombord i olika typer av fartyg ut­rustade med navigations­utrustning av varierande kvalitet och om­fattning. Det ställer höga krav på din...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Båtman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BÅTMAN SJÖFARTSVERKET [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som båtman ansvarar du för transport av lotsar* till och från fartyg i aktuellt om­råde. Även sjöräddnings­uppdrag ingår som en del i din tjänst. Lots­båten be­mannas av två personer där en fungerar som befäl­havare och en som navigatör/däcksman. Du har befäl­havar­ansvar och sköter...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Befälhavare

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BEFÄLHAVARE [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som befälhavare har du den högsta positionen på fartyget och är rederiets rep­resentant om­bord. Du har huvudansvar för be­sättning, arbets­miljö, säker­het, last­hantering, navigation samt fartyget och dess ut­rustning. Du tillser också att hela be­sättningen sam­arbetar på bästa sätt och att verk­samheten drivs så effektivt,...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Överstyrman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ÖVERSTYRMAN [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som överstyrman är du personalansvarig för däcks­besättningen. Du arbetar i team med övrig däcks­besättning. Du är även ansvarig för under­hållet av däck­utrustningen och säkerheten ombord. Du ansvarar för last­planeringen och tillsammans med andre­styrman ansvarar du för att fartyget lastas i enlighet med alla gällande...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Andrestyrman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text css=""] ANDRESTYRMAN [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text css=""] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text css=""] Som andre­styrman är du ansvarig för navi­gationen på bryggan under din vakt. Du arbetar i team med övrig däcks­­be­sättning. Till­sammans med över­­styrman arbets­­leder du man­skapet vid lastning och lossning och ser till att det blir gjort på ett så eff­ektivt och...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer