Upp

Befaren maskinpersonal

BEFAREN MASKINPERSONAL

ARBETSUPPGIFTER

Som be­faren maskin­personal arbetar du med samma arbets­uppgifter som vakt­gående maskin­personal i maskin­rummet med exempelvis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar, reparerar och övervakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhet­sorganisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som befaren maskinpersonal krävs vissa behörigheter och certifikat

Behörigheter
Befaren maskinpersonal*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Befaren-maskinpersonal

Foto: Stygn

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som befaren maskinpersonal krävs:
• En gymnasieutbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Därutöver behöver du 6 månaders sjötid (faktiskt arbetad tid ombord) som vaktgående maskinpersonal. Om du arbetar exempelvis 2 veckor och är ledig 2 veckor tar det 12 månader innan du kan ansöka om behörighet som befaren maskinpersonal hos Transportstyrelsen. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som befaren maskinpersonal.

eller

• Att du har en behörighet som vaktgående maskinpersonal och har genomfört minst 12 månaders sjötid (faktiskt arbetad tid ombord). Om du arbetar exempelvis 2 veckor och är ledig 2 veckor tar det 24 månader innan du kan ansökan om behörighet som befaren maskinpersonal hos Transportstyrelsen. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som befaren maskinpersonal.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Maskin
Behörighet: Befaren maskinpersonal