Upp

Vaktgående maskinpersonal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] VAKTGÅENDE MASKINPERSONAL [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som vakt­gående maskin­­personal arbetar du i maskin­rummet med exempel­vis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reserv­delar, reparerar och över­vakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Befaren maskinpersonal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BEFAREN MASKINPERSONAL [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som be­faren maskin­­personal arbetar du med samma arbets­­uppgifter som vakt­­gående maskin­­personal i maskin­­rummet med exempelvis under­håll av huvud- och hjälp­­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reserv­delar, reparerar och övervakar driften i maskin­­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­­personal. Utöver ordinarie arbets­­upp­gifter...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Vaktgående maskinpersonal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] Vaktgående maskinpersonal [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som vakt­gående maskin­­personal arbetar du i maskin­rummet med exempel­vis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reserv­delar, reparerar och över­vakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Andre fartygsingenjör

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ANDRE FARTYGSINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som andre fartygs­­ingenjör ansvarar du för den operativa driften av maskinerna och till­bringar mycket av din tid både i kontroll- och maskin­­rummet. Du går vakt, planerar och utför drifts­­rutiner till­sammans med övrig maskin­­besättning. Du ansvarar för och arbets­­leder vakt­­gående motor­­man. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Motorelev

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] MOTORELEV [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Motorelev är en nybörjarbefattning i fartygets maskinavdelning. Du arbetar i team med övrig maskinpersonal. Det krävs ingen utbildning för att arbeta som motorelev, men du behöver en arbetsgivare som vill anställa dig och bekosta dina säkerhetsutbildningar och certifikat. Du arbetar med drift, underhåll och reparationer i...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Förste fartygsingenjör

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FÖRSTE FARTYGSINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som förste fartygs­­­ingenjör är du ansvarig för planeringen av fartygets under­­hålls­­arbete av den tekniska ut­­rustningen samt brand­­­ut­rustningen. Till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­­system. Du an­­svarar och organiserar in­köp av reserv­­delar och för­­bruknings­­material för maskin­­­av­­delningen. Du arbets­­­leder maskin­­­manskapet. Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Teknisk chef

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] TEKNISK CHEF [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som teknisk chef har du den högsta positionen inom maskin och el. Du har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och annan teknisk ut­rustning ombord samt ansvar för maskin­personalen och av­delningens ekonomi. Du arbetar i nära sam­arbete med övriga av­delningar om­bord. I de administrativa...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Befaren maskinpersonal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BEFAREN MASKINPERSONAL [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som be­faren maskin­personal arbetar du med samma arbets­uppgifter som vakt­gående maskin­personal i maskin­rummet med exempelvis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar, reparerar och övervakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Fartygseltekniker

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FARTYGSELTEKNIKER/ELINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som el­­ingenjör har du hand om och planerar under­­hållet av fartygets elektriska ut­­rustning och till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­system. Du har även ansvaret för kom­munik­ations­­­­ut­rustningen för telefoni och data­­­överföring. Du är inköps­­an­svarig för reserv­­delar och för­bruknings­­material i el­­avdelningen samt sköter underhållet av...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Fartygselektriker

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FARTYGSELEKTRIKER [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Du arbetar med under­håll av all elektrisk ut­rustning ombord exempelvis fel­sökning, reparations­arbeten och ny­installation. Du arbetar i team till­sammans med el­ingenjören och övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema. [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT [/vc_column_text][vc_column_text]För att arbeta som fartygselektriker...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer