Upp

Försäkringsbolag

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Sjöförsäkringsbolag arbetar med olika typer av försäkringar inom sjöfarten. I ett försäkringsbolag kan det finnas olika funktioner.

• Ekonomi
• Human Resources
• Corporate Legal (de flesta har studerat sjörätt)
• Marknad och kommunikation
• IT
• Loss Prevention/förebyggande skadearbete: (bakgrund kan vara sjökapten, sjöingenjör, ship manager)
• Underwriting: Stöttar säljare i organisationen med att teckna försäkringar (bakgrund kan vara ekonom, ha studerat internationell logistik eller sjörätt)
• Claims: Stöttar skadearbetet i organisationen (bakgrund kan vara sjökapten, sjöingenjör, sjörätt)
• Reinsurance/återförsäkring