Upp

Rederikontor

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] REDERIKONTOR - ÖVRIGA TJÄNSTER [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Teknik Den tekniska avdelningen ansvarar för utrustningen och maskinerna på fartyget. Avdelningen bemannas oftast av inspektörer, inköpare och logistiker. Se vidare under Tekniskt Management. Säkerhet Säkerhetsavdelningen ansvarar för regler, förordningar och säkerhetsmanualer. Inom vissa segment har de också ett ansvar mot kunden och de olika...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Tekniskt management

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] REDERIKONTOR - TEKNISKT MANAGEMENT [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Fleet Manager Som Fleet Manager arbetar du inom rederiets landorganisation med den dagliga operationella driften av fartygen. Du har budgetansvar och arbetar med planeringen av avdelningens resurser och projekt på en övergripande, strategisk nivå. Du har även personalansvar och är oftast linjechef för...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Myndigheter

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] MYNDIGHETER [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Transportstyrelsen Sjöfart Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom sjöfart. Transportstyrelsen - Jobba hos oss Sjöfartsverket Sjöfartsverket är en affärsverksamhet med uppdrag från regeringen att ansvara för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. I detta ligger bland annat ansvar för farledshållning, lotsning,...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Hamnar

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] HAMNAR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror som för basindustrin. Hamnarna har allt mer utvecklats till logistikhubbar som är integrerade med andra transportslag och därför utförs även markbaserad verksamhet som lagring, förädling och distribution inom hamnområdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Försäkringsbolag

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FÖRSÄKRINGSBOLAG [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Sjöförsäkringsbolag arbetar med olika typer av försäkringar inom sjöfarten. I ett försäkringsbolag kan det finnas olika funktioner. • Ekonomi • Human Resources • Corporate Legal (de flesta har studerat sjörätt) • Marknad och kommunikation • IT • Loss Prevention/förebyggande skadearbete: (bakgrund kan vara sjökapten, sjöingenjör, ship manager) • Underwriting: Stöttar säljare i...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Skeppsmäkleri

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] SKEPPSMÄKLERI Skeppsmäklare är en sammanfattande beteckning på redares representant i en hamn. Skeppsmäklaren är en mellanman som hanterar nödvändiga åtgärder för att ett fartygs hamnuppehåll ska fungera praktiskt. Det kan innebära att förmedla kontakt med stuverier, speditörer, leverantörer, gränspolis samt hamn- och tullmyndigheter. Inom skeppsmäkleri finns ett antal...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Underleverantörer

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] UNDERLEVERANTÖRER [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Underleverantörer är företag som levererar varor och tjänster till sjöfartsbranschen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer