Upp

Förste fartygsingenjör

FÖRSTE FARTYGSINGENJÖR

ARBETSUPPGIFTER

Som förste fartygs­­­ingenjör är du ansvarig för planeringen av fartygets under­­hålls­­arbete av den tekniska ut­­rustningen samt brand­­­ut­rustningen. Till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­­system. Du an­­svarar och organiserar in­köp av reserv­­delar och för­­bruknings­­material för maskin­­­av­­delningen. Du arbets­­­leder maskin­­­manskapet.

Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i fartygets säkerhet­s­­organisation. Säkerhets­­­övningar arrangeras regel­­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som förste fartygsingenjör krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Maskinbefäl klass II eller högre behörighet*

forste- fartygsingenjor

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Grundläggande sjukvårdsutbildning
• Avancerad brandbekämpning
• Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare specialbehörigheter och certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*Efter 12 månaders sjötid som andre fartygsingenjör (faktiskt arbetad tid ombord) kan du, ansöka om behörigheten Maskinbefäl klass II hos Transportstyrelsen. Om du arbetar t.ex. 4 veckor och är ledig 4 veckor tar det 2 år eller 24 månader innan du kan ansöka om behörigheten. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som förste fartygsingenjör.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Maskinbefäl
Behörighet: Maskinbefäl klass II