Upp

Hamnar

HAMNAR

Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror som för basindustrin. Hamnarna har allt mer utvecklats till logistikhubbar som är integrerade med andra transportslag och därför utförs även markbaserad verksamhet som lagring, förädling och distribution inom hamnområdet.