Upp

Lättmatros

LÄTTMATROS

ARBETSUPPGIFTER

Som lättmatros arbetar du med fartygets under­håll, exempelvis målning, smörjning, vakt­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team till­sammans med övrig däcks­­personal.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar arrangeras regel­­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som lättmatros krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Lättmatros*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

lattmatros

Foto: Stena Line

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som lättmatros krävs:

En yrkesvuxutbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Under utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagd utbildning) ombord (60 dagar) och undervisning på övningsfartyg (100 timmar) alternativt 74 dagar APL. För att få ut behörigheten krävs dessutom godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Däck
Behörighet: Lättmatros