Upp

Lättmatros

LÄTTMATROS

ARBETSUPPGIFTER

Som lättmatros arbetar du med fartygets underhåll, exempelvis målning, smörjning, vakthållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team till­sammans med övrig däcks­personal.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som lättmatros krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Lättmatros*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

lattmatros

Foto: Stena Line

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som lättmatros krävs:

• En gymnasieutbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning ombord (75 dagar) och undervisning på övningsfartyg (100 timmar).

eller

• minst 6 månaders sjötid som jungman (faktiskt arbetad tid ombord) som övervakats av handledare. Om du arbetar exempelvis 2 veckor och är ledig 2 veckor tar det 12 månader innan du kan ansöka om din lättmatrosbehörighet hos Transportstyrelsen. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som lättmatros.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Däck
Behörighet: Lättmatros