Upp

Lots

LOTS SJÖFARTSVERKET

ARBETSUPPGIFTER

Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du kommer ombord i olika typer av fartyg ut­rustade med navigations­utrustning av varierande kvalitet och om­fattning. Det ställer höga krav på din skicklighet och förmåga att an­passa dig till olika situationer och system.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som lots på Sjöfartsverket krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
• Svensk sjökaptensbehörighet eller lägst fartygsbefäl klass II med lämplig erfarenhet från seniora befattningar

lots

Foto: Jonas Wrestling

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)
• Körkort för manuellt växlad bil