Upp

Matros

MATROS

ARBETSUPPGIFTER

Som matros arbetar du med samma arbets­­uppgifter som befattningen lätt­­matros med fartygets under­­håll exempelvis målning, smörjning, vakt­­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team till­sammans med övrig däcks­­personal.

Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar arrangeras regel­­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som matros krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Matros*

AT6A0253

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som matros krävs:

En yrkesvuxutbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Därutöver behöver du minst 12 månaders sjötid (faktiskt arbetad tid ombord) som lättmatros. Om du arbetar exempelvis 2 veckor och är ledig 2 veckor tar det 24 månader innan du kan ansöka om din matros­behörighet hos Transportstyrelsen. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som matros.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Däck
Behörighet: Matros