Upp

Matros

MATROS

ARBETSUPPGIFTER

Som matros arbetar du med samma arbets­uppgifter som befattningen lätt­matros med fartygets under­håll exempelvis målning, smörjning, vakt­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team tillsammans med övrig däcks­personal.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som matros krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Matros*

Certifikat

matros

Foto: Destination Gotland

• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som matros krävs:
• En gymnasieutbildning med inriktning sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Därutöver behöver du minst 12 månaders sjötid (faktiskt arbetad tid ombord) som lättmatros. Om du arbetar exempelvis 2 veckor och är ledig 2 veckor tar det 24 månader innan du kan ansöka om din matrosbehörighet hos Transportstyrelsen. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som matros.

eller

• att du innehar en lättmatrosbehörighet och har genomfört minst 18 månaders sjötid (faktiskt arbetad tid ombord). Om du arbetar exempelvis 2 veckor och är ledig 2 veckor tar det 36 månader innan du kan ansöka om din matrosbehörighet hos Transportstyrelsen. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som matros.

MATROS (SJÖFARTSVERKET)

Arbetsuppgifter
Som matros arbetar du förutom med ordinarie fartygsunderhåll *) också med tillsyn och underhåll av bland annat fyrar, bojar och prickar.

Behörigheter och certifikat
För att arbeta som matros krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Matrosbehörighet och minst fem års arbetslivserfarenhet till sjöss eller arbete inom bygg, el, kranarbete och liknande

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)
• Körkort för manuellt växlad bil

*Se matros

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Däck
Behörighet: Matros